Yönetim Kurulu

Başkan – İ.Kerem ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı – Hasan KOCA
Genel Sekreter – Tolga ELEMEN
Sayman – Doğuş İRTEGÜV
Üye – Nadir ÖZSOY
Üye – Güner YAŞKAN
Üye – Bekir Anıl ÖZDEMİR